Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ons op het lijf geschreven. Bij Zwammerdam Groep is duurzaamheid inmiddels een sleutelwoord. Onlosmakelijk verbonden met onze visie op natuur en landschap en op de samenleving, ofwel: People, Planet, Profit.

People

Zwammerdam heeft een sociaal personeelsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers het naar hun zin hebben en zich optimaal kunnen ontplooien in hun werk. Wij willen in ons bedrijf graag een mix van medewerkers van alle niveaus (LBO, MBO, HBO) waarbij ook plaats is voor herintreders en werknemers met een arbeidsbeperking.

Ons bedrijf heeft een laag personeelsverloop, dienstverbanden van 40 jaar en meer zijn geen uitzondering. Medewerkers blijven vaak tot aan hun pensioen bij ons werken en er zijn al veel jubilea gevierd. We kennen een laag ziekteverzuim dat ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan wordt gewerkt aan een snelle reïntegratie.

Wij stimuleren kennisoverdracht van ervaren medewerkers op de jongere generatie. Zwammerdam is sinds menig jaar een erkend leerbedrijf, waar leermeesters leerlingen opleiden tot vakman wegenbouw en andere beroepen in de GWW-sector.

Planet

Wij doen onze klanten het liefst een voorstel die lang meegaat. Vaak is dat ook beter voor de leefomgeving en op termijn de meest voordelige oplossing voor de klant.
De meeste van onze werkzaamheden spelen zich af op de weg of ondergronds. Met onze gecertificeerde partners voor bodemsanering, waterbodemsanering en sloopwerk kennen wij alle methodes om vervuiling conform de geldende wetgeving aan te pakken. Op die manier maken wij de aarde letterlijk schoner.

Zwammerdam is zuinig met grondstoffen en energie. Zo werd ons bedrijfspand in Bodegraven gebouwd onder strenge eisen om te kunnen voldoen aan de stimuleringsregeling met betrekking tot de extra MilieuInvesteringsAftrek van 2010, en werd maximaal gewerkt aan het terugdringen van het energieverbruik en afvalproductie.
Om te kunnen voldoen aan de CO2 prestatieladder wordt jaarlijks gekeken naar mogelijkheden die in de markt voor handen zijn.

Profit

Zwammerdam is een betrouwbaar bedrijf, zowel voor onze klanten als voor haar medewerkers. In 2013 vierden wij ons 50-jarig bestaan. Wij zijn een economisch gezond en zelfstandig MKB-bedrijf, dit ondanks de steeds verder voortgaande schaalvergroting in de GWW-sector.