Combi-asfalt aangebracht voor een houthandel

Bij een houthandel hebben wij combi-asfalt aangebracht. Combi-asfalt is een combinatiedeklaag van Zeer Open Asfalt Beton, gepenetreerd met een gemodificeerde cementslurry. Na uitharding ontstaat een deklaag, waarbij de voordelen van beton- en asfaltverhardingen gecombineerd worden. De combinatiedeklaag is vloeistofdicht en bestand tegen hoge mechanisatie en chemische belastingen.