Transport en Logistiek

Home > Markten > Transport en Logistiek

Terreinen in de transport en logistiek hebben veel te verduren, er rijdt vaak zwaar verkeer over het terrein en er wordt veel gekeerd en gedraaid. Ook hebben deze terreinen te maken met langdurig stilstaand vrachtverkeer wat aan het laden en lossen is. Voor deze belastingen zijn verschillende asfaltoplossingen toepasbaar.

Zo is er asfalt wat bestand is tegen hoge puntbelasting, maar die ook vloeistofdicht is. Op basis van de situatie op uw terrein en het gesprek dat we met u gevoerd hebben, maken we een plan. In dit plan wordt onder de aandacht gebracht welke werkzaamheden er nodig zijn en wat de bijbehorende kosten zijn.

Wat is er nodig op en om uw bedrijfsterrein?

Het asfalt kan extra versterkt worden, zodat het al het gewicht aan kan en er geen verzakkingen ontstaan. Tijdens ons bezoek kijken we samen waar deze punten zich bevinden. We versterken het asfalt door middel van een combinatiedeklaag.

Een transport of logistiek terrein asfalteren bestaat uit meer onderdelen dan alleen het leggen van het asfalt.

We kijken naar de ondergrond, de afwatering en de aansluiting met het terrein rondom het asfalt. Sluit het bijvoorbeeld aan op een grasveld, straat of een betegeld terrein? Dan denken we samen na over een goede aansluiting met het asfalt en waar we de putten en afvoerpunten plaatsen. Onze grondwerkers zorgen voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Wij onderscheiden verschillende processen bij het asfalteren:

Machinaal asfalteren
Twee goed gemotiveerde ploegen werken dagelijks aan wegen, fietspaden, voetbalveldjes, maar ook parkeerterreinen en erfverhardingen. Buiten nieuwe aanleg verzorgen wij ook onderhoud van asfalt en halfverhardingen, zie 

Koud asfalt
Vooral in de vorstperiode ontstaan er som gaten in de asfaltverharding. Deze gaten kunnen gevaarlijk zijn voor het verkeer. Met koud asfalt zijn deze gaten snel gedicht en is direct gevaar/hinder voorbij. Eventueel is koud asfalt door u zelf te verwerken en bij ons verkrijgbaar a € 10,- per zak. Wij geven u graag advies voor definitieve reparatie. 

Reparatie (kleinschalig)
Voor handwerk is er de beschikking over een hotbox (verwarmde asfaltcontainer), zodat gedurende enkele uren ook hier de kwaliteit gewaarborgd is.

Extra opties

Naast het standaard asfalteren zijn er nog een aantal extra mogelijkheden om het asfalt naar uw wensen te maken.

  • Slijtlaag; door te kiezen voor een slijtlaag verlengt u de levensduur van het asfalt.
  • Gekleurd asfalt; u heeft keuze uit verschillende kleuren voor een meer natuurlijke uitstraling.
  • Safegrip; Een anti-slip laag is handig bij oppervlakten die vaak nat zijn of bij hoogteverschillen zoals bijvoorbeeld bruggen.
  • Zuurbestendig asfalt; een extra beschermlaag geschikt voor boerenerven

Goed gereedschap staat aan de basis van elke goede prestatie, daarom werkt Zwammerdam uitsluitend met de moderne machines, op-to-date, betrouwbaar en goed onderhouden door eigen werkplaats.
De werkplaats houdt de eigen machines in optimale conditie, of het nu gaat om middelen als aggregaten of om groot materieel als asfaltfrezen, asfaltafwerkmachines, asfaltauto’s, compressoren, hydraulische rupskranen, mobiele kranen, shovels en verdichtingsmaterieel.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Neem contact met ons op en laat u inspireren door onze expertise.

0172-632200