Grond- en rioolwerk

Home > Grondwerk > Grond- en rioolwerk

Grondwerk vormt de basis van elk bouwwerk. Een goed resultaat in weg- en terreinverharding valt of staat met de kwaliteit van de ondergrond. Grond- en rioolwerk behoort daarom tot de vanzelfsprekende activiteiten van de Zwammerdam Groep.

Wat is grond- en rioolwerk?

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en grond-, weg- en waterbouw het eerste stadium in een bouwproject. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.
De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier af te voeren.

Wanneer grond- en rioolwerk van toepassing is

Sloten graven, rioleringen leggen, grondverzet, bermonderhoud, egaliseren van grond, bouwrijp maken van terreinen, drainage en het maken van cunetten: wij beschouwen grond- en rioolwerk niet als “laag-bij-de-grond-werk”, maar als vakwerk dat we graag voor u doen, voor een uitstekende kwaliteit waarvoor u zeker niet teveel betaalt.

Volledige ontzorging

Juist door deze activiteiten te combineren met de uiteindelijke topverharding ontstaat een beter eindresultaat: de meerwaarde van de totaalaanpak. Daarom neemt Zwammerdam bewust ook al het voorkomende grond-, riool- en straatwerk voor haar rekening. Eén regisseur en één uitvoerder zorgen voor totale ontzorging. Het resultaat is een grondige aanpak, van aanleg tot reparatie en van nieuwbouw tot renovatie. Zo ontstaat er een perfect ondergrond om op te bouwen en/of te asfalteren.